O saber é a primeira das liberdades... Constantin Noica

O saber é a primeira das liberdades perante a natureza.... Frase de Constantin Noica.

O saber é a primeira das liberdades perante a natureza.