Mellh: Frequentemente vemos os erros que...

Frequentemente vemos os erros que fizemos, mas raramente os que estamos fazendo.... Frase de Mellh.

Frequentemente vemos os erros que
fizemos,
mas raramente os que
estamos fazendo.

1 compartilhamento
Inserida por Mellh