Juscelino Kubitschek: Sereis tanto mais influentes quanto mais...

Sereis tanto mais influentes quanto mais fordes corretos e justos.... Frase de Juscelino Kubitschek.

Sereis tanto mais influentes quanto mais fordes corretos e justos.

29 compartilhamentos
Inserida por maybs89