Nannyh Mór Strikeana Forever: Nexte momento eu parei tudo o ki extava...

Nexte momento eu parei tudo o ki extava faxendo Pq penxei em vx! Lembrei do quanto vx me faix rir, Ixo acontexeu no mêx retraxado, Há quinxe diax, Exta xemana, ... Frase de Nannyh Mór Strikeana Forever.

Nexte momento eu parei tudo o ki extava faxendo
Pq penxei em vx!
Lembrei do quanto vx me faix rir,
Ixo acontexeu no mêx retraxado,
Há quinxe diax,
Exta xemana, anteontem...
Noxa!!! Vx notou ki extá xempre me faxendo xorrir?
Ki a xua palavra amiga xempre xega na hora xerta?
Ki quando maix prexixo de inxentivo,
E penxo em dexixtir de tudo,
É vx ki me dá forxas pra continuar exa batalha?
Poix é por ixo ki extou xempre penxando em vx,
E rexolvi ti mandar exe depoimento,
Pra agradexer o xeu carinho,
Xua amixade, xua prexença em minha vida,
E para dixer ki vx mora no meu ♥!

Eu ti amuh meu miguxuh ninduh!
Muito bligaduh por vx extar xemple do meu laduh!
Ti amuh!

1 compartilhamento
Inserida por nannyhmor