Thalison Santos: Nem todo Corinthiano é bandido, mas...

Nem todo Corinthiano é bandido, mas todo bandido é Corinthiano...

1 compartilhamento
Inserida por ThalisonSantos