Simone Weil: A pureza é a capacidade de contemplar a...

A pureza é a capacidade de contemplar a mácula.... Frase de Simone Weil.

A pureza é a capacidade de contemplar a mácula.

7 compartilhamentos
Inserida por agf