O grau de maldade no ser humano me... Rosemira Guerreiro

O grau de maldade no ser humano me estarrece!!!... Frase de Rosemira Guerreiro.

O grau de maldade no ser humano me estarrece!!!