O contentamento é a única riqueza... Alfred Nobel

O contentamento é a única riqueza real.... Frase de Alfred Nobel.

O contentamento é a única riqueza real.

Alfred Nobel Aphorisms by Alfred Nobel. NobelPrize.org.