Estendemos o tempo como podemos, mas no... Stephen King

Estendemos o tempo como podemos, mas no fim o mundo leva tudo de volta.... Frase de Stephen King.

Estendemos o tempo como podemos, mas no fim o mundo leva tudo de volta.