Ismael M. Oliveira: Onde estou? Trabalhei, trabalhei Dormi,...

Onde estou?

Trabalhei, trabalhei
Dormi, acordei
Trabalhei, trabalhei
Dormente fiquei
Trabalhei, trabalhei
Não te encontrei
Trabalhei, trabalhei
Pra quem preguei?
Trabalhei, trabalhei
A quem enganei?
Trabalhei, trabalhei
Que vida passei?
Trabalhei, trabalhei
O que encontrei?
Trabalhei, trabalhei
Anencefalo fiquei
Trabalhei, trabalhei
Um futuro larguei
Trabalhei, trabalhei
Que musica cantei?
Trabalhei, trabalhei
Nem a morte encontrei
Trabalhei, trabalhei
No purgatório fiquei.
Trabalhei, trabalhei...

Ismael M. Oliveira

1 compartilhamento
Inserida por vicksousa