Rosemira Guerreiro: É nato no ser humano omitir ou deixar...

É nato no ser humano omitir ou deixar sub entendido para que a culpa recaia no outro.... Frase de Rosemira Guerreiro.

É nato no ser humano omitir ou deixar sub entendido para que a culpa recaia no outro.

3 compartilhamentos
Inserida por RosemiraGuerreiro