Deus, o eterno mito Deus! Bastaria a ti... FilosofoIgnorante

Deus, o eterno mito Deus! Bastaria a ti mesmo Para que o homem? Deus! Bastaria o homem Para que a mulher? Deus! Bastaria a mulher Para que a Serpente? Deus! Bas... Frase de FilosofoIgnorante.

Deus, o eterno mito

Deus! Bastaria a ti mesmo
Para que o homem?
Deus! Bastaria o homem
Para que a mulher?
Deus! Bastaria a mulher
Para que a Serpente?
Deus! Bastaria a Serpente
Para que os frutos?
Deus! Bastaria o fruto do bem
Para que o do mal?
Deus! Bastaria o fruto mal
Para que a tentação?
Deu! Bastaria a tentação
Para que o imperdão?
Deus! Bastaria a vida
Para que a morte?
Deus! Bastaria o mundo
Para que este inferno?
Deus! Bastaria este inferno
Para que outro?
Deus! Bastaria tua semelhança
Para que a minha?
Deus! Basta-te como eterno mito