Se acredito na verdade Verdade devo... Keny Lopes

Se acredito na verdade Verdade devo dizer Se acredito no amor Amor devo ter Se acredito na bondade Bondade devo oferecer Se acredito na paz Paz devo estabelecer... Frase de Keny Lopes.

Se acredito na verdade
Verdade devo dizer
Se acredito no amor
Amor devo ter
Se acredito na bondade
Bondade devo oferecer
Se acredito na paz
Paz devo estabelecer
Se acredito em Deus
Deus eu devo obedecer
Se acredito em voce
Voce deve acreditar em mim.

1 compartilhamento
Inserida por Kenytiago