Estou louco........Que otimo, agora... Kálius Túlio

Estou louco........Que otimo, agora estou entendendo o amor.......... Frase de Kálius Túlio.

Estou louco........Que otimo, agora estou entendendo o amor.......