"Deixa, os acomodados que se... Rita lee

"Deixa, os acomodados que se incomodem."... Frase de Rita lee.

"Deixa, os acomodados que se incomodem."