Gideon Marinho Gonçalves: "penso, logo existo" , Renè...

"penso, logo existo" , Renè Descartes penso que penso, logo penso que existo penso, que penso que penso, logo penso que penso que existo penso, que pe... Frase de Gideon Marinho Gonçalves.

"penso, logo existo" , Renè Descartes
penso que penso, logo penso que existo
penso, que penso que penso, logo penso que penso que existo
penso, que penso que acho que penso, logo penso que acho que penso que existo.
Enfim, será que penso, será que existo?

3 compartilhamentos
Inserida por GideonMarinho