Karen Errichelli: Se eu ver que está acontecendo...

Se eu ver que está acontecendo falsidade, ou eu me afasto, ou eu participo do teatro com máscaras.

1 compartilhamento
Inserida por KarenErrichelli